Do każdego szkolenia otrzymują Państwo program i materiały szkoleniowe.

Szkolenia mogą być organizowane u Klienta w formie kursu ,seminarium, instruktażu lub samokształcenia kierowanego.

 

·         Instruktaż ogólny

·         Instruktaż stanowiskowy

·         Dla pracodawców wykonywających zadania służby bhp

·         Okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

·         Okresowe dla pracowników administracyjno- biurowych

·         Okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

·         Okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

·         Okresowe dla pracowników służby bhp i osób wykonywających zadania tej służby

·         Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego