Szkolenie pierwszej pomocy

Szkolenie pierwszej pomocy organizujemy zgodnie z wytycznymi i schematami Europejskiej Rady Resuscytacji.

Szkolenia prowadzimy nawet dla jednej osoby, a także na zlecenia firm , szkół , przedszkoli. Uczestnicy szkolenia korzystają podczas zajęć z pomocy dydaktycznych ( fantomy ,filmy szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy ). Szkolenia prowadzi dyplomowany ratownik medyczny.

 

 

Kurs obejmuje tematykę postępowania w stanach zagrożenia życia:

 

1.       Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.

2.       Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ( RKO).

3.       Złamania kości, zwichnięcia i skręcenia stawów kończyn.

4.       Zatrucia chemiczne.

5.       Krwotoki.

6.       Oparzenia.

7.       Odmrożenia.

8.       Krwotoki.

9.       Hipotermia.

10.   Zadławienie ciałem obcym.

11.   Omdlenia.

12.   Porażenie prądem elektrycznym.

13.   Instruktaż wyposażenia apteczki pierwszej pomocy.

 

 

Kurs zakończony jest wydaniem zaświadczenia na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.września 1997r /Dz. U. nr 129 poz.844/ i KP. Art. 233.