Zasady wyposażenia  gaśnic w obiektach:

 

1.       W miejscach łatwo dostępnych i widocznych,

·         przy wejściach do budynków

·         na klatkach schodowych

·         na korytarzach

·         przy wyjściu z pomieszczeń na zewnątrz budynku

2.        W budynku wielokondygnacyjnym gaśnice powinny być  w tych samych miejscach  na każdej kondygnacji.

 

Przy rozmieszczeniu gaśnic powinny  być spełnione następujące warunki:

1.       odległość z każdego miejsca ,w którym przebywa człowiek , do najbliższej gaśnicy  nie powinna być dłuższa niż 30 m.

2.       do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości 1m.

 

Klasyfikacja pożarów:

 

1.       grupa  A – Pożar ciał stałych

do gaszenia pożarów grupy A ( drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma), stosuje się gaśnice  pianowe lub wodę,

2.       grupa B – Pożar cieczy palnych i substancji topiących  się w wysokiej  temperaturze

do gaszenia pożarów grupy B (alkohol, benzyna, aceton, eter, oleje, lakiery, nafta i jej pochodne, smoła, ),stosuje się zmiennie gaśnice pianowe, śniegowe, proszkowe,

3.       grupa C – Pożary gazów palnych

do gaszenia pożarów grupy C (metan, wodór,  propan, acetylen, gaz miejski) stosuje się gaśnice śniegowe, proszkowe,

4.       grupa D – Pożary metali

do gaszenia  pożarów grupy D ( metali lekkich np. magnez, sod, lit, potas , glin  i ich stopy)  stosuje się gaśnice proszkowe,

5.       grupa F – Pożary tłuszczów

do gaszenia pożarów grupy F ( tłuszczów i olejów  w urządzeniach kuchennych) stosuje się gaśnice pianowe, śniegowe.